Tilstandsrapport


Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport

Ved eierskifte, enten ved salg eller ved kjøp, anbefales det en skikkelig faglig gjennomgang av boligen.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapporten øker tryggheten for alle impliserte parter i eiendomsskiftet. 

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.