Verdi og lånetakst


Vi utfører verdi- og lånetakst og tar også verdivurderinger på fast eiendom. 

Verdi- og lånetakst er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. I en verdi- og lånetakst synliggjør vi dine verdier, både teknisk verdi og salgsverdi.

Verdivurdering benyttes blant annet til finansiering eller refinansiering av lån med pant i fast eiendom.

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.

Takstingeniøren har tilgang til en database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.