Byggesaker 
Vi kan ta oss av byggesaksbehandlingen med å stå som ansvarlig søker i tiltaket,
og sørger for å innhente nødvendig dokumentasjon fra alle involverte parter i tiltaket.
Vi bistår deg med utarbeidelse av søknader og en sikker dokumentstyring for prosjektet.

Det betyr: 
  • Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett.
  • Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett.
  • Søknad om ansvarsrett i de ulike tiltak.
  • Søknad om tiltak.
  • Ivareta byggherreforskriften på vegne av byggherren