Referanser

År

PROSJEKTNAVN   

TILTAKSHAVER M.M.

PROSJEKTUTFØRELSE

2008

Kontorbygg/administrasjon Teknisk etat

 

Tiltakshaver:

Tana kommune, Teknisk etat

Prosjektering og kontrahering

 

Nybygg

2008

Nesseby Helsesenter

 

Tiltakshaver:

Nesseby kommune

 

Delprosjektering og byggeledelse

 

Restaurering av eksisterende bygg

og tilbygg/påbygg

2008

Sorteringshall, Gassanjarga

 

Tiltakshaver:

Øst Finnmark Avfallsselskap As

Byggeledelse

Nybygg

2008

Gjenbruksstasjon, Båtsfjord

 

Tiltakshaver:

Øst Finnmark Avfalls selskap As

Tegnet og prosjektert

Byggeledelse

Nyanlegg

2008

Tana Montessoriskole

 

Tiltakshaver:

Tana Montessoriforening

Prosjekt- og Byggeledelse

Prosjektering

Tilbygg og ombygging av skolebygg

2008

Forretningsbygg

 

Tiltakshaver:

Vulle Eiendom As

Prosjekt- og Byggeledelse

Prosjektering

Nybygg av Rema 1000 forretning i Båtsfjord

2007 - 2008

BUP hovedhus Karasjok

 

Tiltakshaver:

Helse Finnmark HF

Byggeledelse

Ombygging og tilbygg

2007-2008

Flerbrukshall

 

Tiltakshaver:

Tana kommune

Byggeledelse

Nybygg

2007-2008

Menighetshus i Tana

 

Tiltakshaver:

Tana og Polmak Felles Kirkeråd

Prosjektering

Ombygging, restaurering

2007

Arbeidslokaler og lager

 

Tiltakshaver:

Tana Arbeidsservice

Prosjektering

Ombygging og tilbygg, arbeidsrom

2007

Forretningsbygg

 

Tiltakshaver:

Vulle Eiendom As

Prosjekt- og Byggeledelse

Prosjektering

Nybygg, Rema 1000 forretning i Karasjok

2006

DPS Midt Finnmark Lakselv

 

Tiltakshaver:

Helse Finnmark HF

Byggeledelse

Ombygging

2006

BUP Karasjok

 

Tiltakshaver:

Helse Finnmark HF

Byggeledelse

Barnepsykiatrisk boenhet, nybygg

2005

Opplevelsessenter med diskotek

 

Tiltakshaver:

Karasjok kroa As

 

Prosjekt- og Byggeledelse

Prosjektering

Ombygging og nybygg

2005

Friborg Gård

 

Tiltakshaver: Friborg Samdrift

Prosjekt- og byggeledelse

Nybygg, hønsefjøs

2004

Kjølerom

 

Tiltakshaver:

Tine Meierier avd. Tana

Prosjektering

Byggeledelse

Nybygg-utvidelse

2004

Seida skole

 

Tiltakshaver:

Tana kommune

Byggeledelse

Byggetrinn 1

2004

GILDE NNS, Sauefjøs

 

Tiltakshaver:

 Karasjok slakteeiendom AS

Prosjekt- og Byggeledelse

Prosjektering

Nybygg av sauefjøs til slakteri

2003

LAIGOVIESUT AS

 

Tiltakshaver:

 Laigoviesut AS

Byggeledelse

Prosjektering

Forretningsbygg-ombygging

2003

TINE MEIERIER, soneinndeling

 

Tiltakshaver:

 TINE Meierier, Tana

 

Prosjektering

Byggeledelse

Soneinndeling

2003

Ny vannledning

 

Tiltakshaver:

Sirma Vannverk AL

 

Prosjekt- og Byggeledelse

 

2003

GILDE SLAKTERI, Karasjok

 

Tiltakshaver:

 Norsk Kjøtt/Gilde NNS

Delprosjektering

Byggeledelse

Nytt storfeslakteri

2001

 

TINE MEIERIER AS

 

Tiltakshaver:

Tine Meierier, avd Tana AS

Byggeledelse

Tilbygg kjølelager og fryselager m.m.

 

2001

HV-HUS i Berlevåg

 

Tiltakshaver:

Forsvarets Bygningstjeneste

Byggeledelse

HV-HUS m/ kontorer, spiserom, garasje m.m.

Nybygg

2001

HV-HUS i Karasjok

 

Tiltakshaver:

Forsvarets Bygningstjeneste

 

Byggeledelse

HV-HUS m/kontorer, spiserom, garasje, m.m.

Nybygg

2001

HV-HUS

 

Tiltakshaver:

Forsvarets Bygningstjeneste

 

Byggeledelse

HV-HUS i Båtsfjord m/ kontorer, spiserom, garasje m.m.

Nybygg

 

2001

UNGDOMSBOLIG  TANA BRU

 

Tiltakshaver:   Tana Kommunale  Eiendomsselskap AS

 

 

Prosjektering

Byggeledelse

Ungdomsbolig i to etasjer med 4 leiligheter.

Brann- og lydteknisk dokumentasjon

2000

TURISTANLEGG

 

Tiltakshaver: Nedre Mollisjok fjellstue

Per Edvard Johnsen

 

Prosjektering

Samordning

Nybygg

2000

KONTORLOKALER

 

Tiltakshaver:

HV-18 Varanger Heimevernsdistrikt

 

Prosjektering

Byggeledelse

Kontorlokaler i Holmfjell

2000

FORSAMLINGSLOKALE

 

Tiltakshaver:

HV-18 Varanger Heimevernsdistrikt

 

Prosjektering

Byggeledelse

Spiserom/  møterom

2000

HV-HUS

 

Tiltakshaver:

Forsvarets Bygningstjeneste

 

Byggeledelse

Renovering av HV-hus i Nyborg

1999

TANA HELSESENTER

 

Tiltakshaver:

Tana kommune

 

Byggeledelse

Tilbygg til Tana helsesenter. 2 etasjer m/ kontorlokaler, behandlingsrom  m.m.

1999

POLMAKMOEN GJESTEGÅRD

 

Tiltakshaver:

Ester Utsi

Byggeledelse

Forsamlingslokaler, herunder storgamme m.m.

Nybygg

1999

Sorteringshall ved sentral avfallsplass i Tana

 

Tiltakshaver:

Øst Finnmark Avfalsselskap AS

 

Byggeledelse

Oppsett av nybygg