Bygg og eiendom


Er du en privat byggherre, eiendomsutvikler eller offentlig utbygger som trenger bistand til byggeprosessen kan vi bidra med vår brede kompetanse.

Vi kan tilby: 

  • Prosjekt- og byggeledelse 
  • Byggesaksbehandling som anvarlig søker
  • Tegning og prosjektering
  • Tetthetsmålinger
  • Uavhengig kontroll

Plan- og bygningsloven med sine forskrifter, krav og veiledninger endres jevnlig. Lover som gjaldt for et år siden kan være endret i dag. Stema Byggebistand AS arbeider daglig for at vi holder oss oppdatert til gjeldende lover med forskrifter for å sikre deg som byggherre at ditt bygg tilfredstiller de gjeldene kravene.

Stema ByggeBistand AS  har sin hovedvirksomhet i Nord Norge og har med dette god kunnskap om å planlegge bygg for vårt til tiders harde klima med ekstremkulde og store snøfall, sterke vinder og mørketid med sine ekstra utfordringer.


Vi har en klar målsetting, under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt, å trekke med de spesielle kunnskapene om å bygge funksjonelle, tidsriktige og energitilpassede bygg. Gjennom mange år har vi opparbeidet også praktisk kunnskap om å prosjektere rett allerede i en tidlig planleggingsfase. Det senker de totale kostnadene.

Denne kunnskapen og erfaringen har vi med oss i alle arbeider vi gjør for våre kunder.

Stema Byggebistand AS har sentral godkjenning for flere funksjoner. Godkjenningsbevis sees øverst til høyre på denne siden